درباره ما

فروشگاه سوغات ایرانی عرضه کننده بهترین و مرغوبت ترین دست ساخته های صنایع دستی به دستان مهر پرور هنرمندان مهد فرهنگ و تمدن ایران زمین

فروشگاه سوغات ایرانی با هدف توسعه و عرضه بهترین دست ساخته های روستایی و شهری، ایجاد و در نظر دارد تا با معرفی بهترین و مرغوبت ترین تولیدات صنایع دستی ایران عزیز، گامی در جهت زنده نگه داشتن هویت و فرهنگ ایرانیان برداشته و زمینه های توسعه و مشارکت هنرمندان روستایی و شهری را فرزاهم سازد. با خرید از فروشگاه ما در توسعه هنر در روستاها مشارکت خواهید داشت.

X